פוסטים

זיכוי אלימות

סיכומים במשפט פלילי, רומן – הנאשם זוכה

/
ב"כ הנאשם מתכבד להביא השלמת סיכומיו לפני ביהמ"ש הנכבד כדלקמן: …