פוסטים

ביטול אישום – זימון לשימוע בעבירת תקיפה

/
ביטול אישום - זימון לשימוע בעבירת תקיפה וחבלה ממשית ואיומים.…